thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
Tiếng Việt Tiếng Anh
Email: contact@luatkhanhduong.com
Hotline: 0986 708 677 - 0909 798 907
Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - QUYẾT TOÁN THUẾ

 

Áp dụng đối với các Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính, tuy không sử dụng dịch vụ kế toán của Luật Khánh Dương ban đầu, nhưng lại có nhu cầu lập Báo cáo tài chính cuối năm.

Luật Khánh Dương thực hiện công việc rà soát, hoàn tất các biểu mẩu báo cáo tài chính và quyết toán thuế, bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng cân đối số phát sinh
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ
  • Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  • Kết quả họat động sản xuất kinh doanh
  • Bảng tổng hợp quan hệ Ngân sách Nhà nước.

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH - QUYẾT TOÁN THUẾ

 

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ/ THÁNG)

Thương mại - Dịch vụ  - Tư vấn

5.000.000

Sản xuất - Gia công

7.000.000

Xây dựng  - Lắp đặt thiết bị

10.000.000

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

Bài viết khác
Kế toán thuế
Khách hàng hài lòng - Chúng tôi thành công

DƯƠNG KHÁNH LINH

Ls. DƯƠNG KHÁNH LINH
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, đầu tư, Giấy phép con
Điện thoại: 0986 708 677

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI

Ls. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI
Lĩnh vực: Hợp đồng, văn phòng ảo
Điện thoại: 0909 798 907

NGUYỄN QUANG MẾN

Mr. NGUYỄN QUANG MẾN
Lĩnh vực: Mỹ phẩm - Thực phẩm - Hóa chất
Điện thoại: 0902 797 685

THIỀU THANH VY

Ms. THIỀU THANH VY
Lĩnh vực: Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0902 797 685

0 9 8 6 7 0 8 6 7 7 0 9 0 9 7 9 8 9 0 7
Về đầu trang