thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
Tiếng Việt Tiếng Anh
Email: contact@luatkhanhduong.com
Hotline: 0986 708 677 - 0909 798 907
Tăng/ giảm vốn điều lệ

TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021.

 

1. HỒ SƠ

- Nếu Người nộp hồ sơ theo sự ủy quyền, phải xuất trình:

 •  Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực) có công chứng của Người nộp hồ sơ, trong thời gian không quá 03 tháng.
 •  Văn bản ủy quyền cho Người nộp hồ sơ.

 

1.1. Doanh nghiệp tư nhân

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

 

1.2. Công ty TNHH Một Thành viên

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

- Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ Doanh nghiệp.

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

- Trong trường hợp giảm vốn điều lệ, cần nộp thêm Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 

1.3. Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên

 

- Trong trường hợp thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty:

 •  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 •  Danh sách thành viên công ty, danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi;
 •  Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;
 •  Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

 

- Trường hợp tăng vốn điều lệ:

 •  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 •  Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.
 •  Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.
 •  Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư. 
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của Thành viên mới.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của Thành viên mới:

+ Cá nhân: Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực) có công chứng trong thời gian không quá 03 tháng.

+ Pháp nhân:

* Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ tương đương khác) có công chứng trong thời gian không quá 03 tháng.

* Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

* Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực) có công chứng của Người đại diện theo ủy quyền, trong thời gian không quá 03 tháng và Quyết định ủy quyền tương ứng.

 

- Trong trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 •  Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.
 •  Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.
 •  Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.  
 • Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

 

1.4. Công ty Cổ phần

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

- Trong trường hợp giảm vốn điều lệ:

 •  Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 •  Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

 

2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

- Thời hạn cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

 

NỘI DUNG THAY ĐỔI

PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)

THỜI GIAN

Tăng vốn điều lệ

1.500.000

03 ngày

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

Bài viết khác
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Khách hàng hài lòng - Chúng tôi thành công

DƯƠNG KHÁNH LINH

Ls. DƯƠNG KHÁNH LINH
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, đầu tư, Giấy phép con
Điện thoại: 0986 708 677

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI

Ls. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI
Lĩnh vực: Hợp đồng, văn phòng ảo
Điện thoại: 0909 798 907

NGUYỄN QUANG MẾN

Mr. NGUYỄN QUANG MẾN
Lĩnh vực: Mỹ phẩm - Thực phẩm - Hóa chất
Điện thoại: 0902 797 685

THIỀU THANH VY

Ms. THIỀU THANH VY
Lĩnh vực: Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0902 797 685

0 9 8 6 7 0 8 6 7 7 0 9 0 9 7 9 8 9 0 7
Về đầu trang