thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
Tiếng Việt Tiếng Anh
Email: contact@luatkhanhduong.com
Hotline: 0986 708 677 - 0909 798 907
Thành lập Công ty Cổ phần

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021.

 

1. KHÁI QUÁT

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là Cổ phần.

- Cổ đông có thể là Tổ chức, cá nhân.

- Số lượng Cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

 

2. HỒ SƠ

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

- Dự thảo Điều lệ công ty được tất cả Cổ đông sáng lập (hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sáng lập là tổ chức) và Người đại diện theo pháp luật ký từng trang.

- Danh sách Cổ đông sáng lập và danh sách Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

- Giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của tất cả Cổ đông sáng lập, Người đại diện theo pháp luật:

 •  Cá nhân: 

+ Đối với Công dân Việt Nam: Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực) có công chứng trong thời gian không quá 03 tháng.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • Pháp nhân:

+ Pháp nhân Việt Nam:

i) Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức có công chứng trong thời gian không quá 03 tháng.

ii) Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

iii) Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực) có công chứng của Người đại diện theo ủy quyền, trong thời gian không quá 03 tháng và Quyết định ủy quyền tương ứng.

+ Pháp nhân nước ngoài:

i) Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức nước ngoài.

ii) Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

iii) Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực) của Người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng.

iv) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.)

- Nếu Người nộp hồ sơ không phải là Cổ đông sáng lập của Doanh nghiệp, phải xuất trình:

 •  Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) có công chứng của Người nộp hồ sơ, trong thời gian không quá 03 tháng.
 •  Văn bản ủy quyền cho Người nộp hồ sơ.

- Giấy tờ khác:

 •  Nếu Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn bao gồm:

+ Biên bản góp vốn của các Cổ đông sáng lập.

+ Nếu góp vốn bằng tiền: Xác nhận của Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của Cổ đông sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của Cổ đông sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Nếu góp vốn bằng tài sản: Chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ.

 •  Nếu Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu Chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề.

 

3. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

- Thời hạn cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nghiệp doanh là 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

 

4. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

- Tư vấn trước khi thành lập Doanh nghiệp:

 •  Tư vấn lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp.
 •  Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Doanh nghiệp.
 •  Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.
 •  Tư vấn quyền và nghĩa vụ của  Cổ đông.

- Tư vấn, hỗ trợ sau khi thành lập Doanh nghiệp:

 •  Tư vấn lập hồ sơ lưu tại Doanh nghiệp.
 •  Tư vấn quản trị Doanh nghiệp.
 •  Tư vấn thủ tục đặt in và phát hành hoá đơn, kế toán thuế.
 •  Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

Bài viết khác
Thành lập doanh nghiệp trong nước
Khách hàng hài lòng - Chúng tôi thành công

DƯƠNG KHÁNH LINH

Ls. DƯƠNG KHÁNH LINH
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, đầu tư, Giấy phép con
Điện thoại: 0986 708 677

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI

Ls. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI
Lĩnh vực: Hợp đồng, văn phòng ảo
Điện thoại: 0909 798 907

NGUYỄN QUANG MẾN

Mr. NGUYỄN QUANG MẾN
Lĩnh vực: Mỹ phẩm - Thực phẩm - Hóa chất
Điện thoại: 0902 797 685

THIỀU THANH VY

Ms. THIỀU THANH VY
Lĩnh vực: Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0902 797 685

0 9 8 6 7 0 8 6 7 7 0 9 0 9 7 9 8 9 0 7
Về đầu trang