thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo

thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, kế toán thuế, văn phòng ảo
Tiếng Việt Tiếng Anh
Email: tuvan@luatkhanhduong.com
Hotline: 0986 708 677 - 0909 798 907
Thay đổi đại diện pháp luật

THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

 

1. HỒ SƠ

- Nếu Người nộp hồ sơ theo sự ủy quyền, phải xuất trình:

  • Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) có công chứng của Người nộp hồ sơ, trong thời gian không quá 03 tháng.
  • Văn bản ủy quyền cho Người nộp hồ sơ

 

1.1. Công ty TNHH Một Thành viên

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp.

- Quyết định của Chủ sở hữu Doanh nghiệp về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Doanh nghiệp.

- Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) có công chứng của Người đại diện theo pháp luật mới, trong thời gian không quá 03 tháng.

 

1.2. Công ty TNHH Hai Thành viên trở lên

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp.

- Quyết định của Hội đồng thành viên  về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Doanh nghiệp.

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Doanh nghiệp.

- Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) có công chứng của Người đại diện theo pháp luật mới, trong thời gian không quá 03 tháng.

 

1.3. Công ty Cổ phần

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp.

- Quyết định và Biên bản họp:

  • Của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.
  • Của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.

- Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) có công chứng của Người đại diện theo pháp luật mới, trong thời gian không quá 03 tháng.

 

2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

- Thời hạn cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

NỘI DUNG THAY ĐỔI

PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)

THỜI GIAN

Thay đổi Đại diện pháp luật

1.500.000

03 ngày

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

Bài viết khác
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Khách hàng hài lòng - Chúng tôi thành công

DƯƠNG KHÁNH LINH

Ls. DƯƠNG KHÁNH LINH
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, đầu tư, Giấy phép con
Điện thoại: 0986 708 677

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI

Ls. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI
Lĩnh vực: Hợp đồng, văn phòng ảo
Điện thoại: 0909 798 907

KHA CHẤN CANG

MR. KHA CHẤN CANG
Lĩnh vực: Kế toán, thuế - Lao động - BHXH
Điện thoại: 0902 787 590

NGUYỄN QUANG MẾN

Mr. NGUYỄN QUANG MẾN
Lĩnh vực: Doanh nghiệp - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Hóa chất
Điện thoại: 0902 787 590

0 9 8 6 7 0 8 6 7 7 0 9 0 9 7 9 8 9 0 7
Về đầu trang