Về dịch vụ kế toán

Nhân sự bộ phận kế toán thường xuyên thay đổi có làm Doanh nghiệp lo lắng? Có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp không? Công việc kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên có không ít chủ doanh nghiệp bỏ qua nội dung này. Với vai trò là chủ doanh nghiệp bạn sẽ thuê nhân sự tự thực hiện công tác kế toán tại đơn vị hay thuê dịch vụ kế toán từ các công ty dịch vụ bên ngoài. Xem tiếp

Tư vấn về dịch vụ kế toán – báo cáo thuế

Theo quy định pháp luật, Doanh nghiệp phải:

 • Xây dựng và duy trì hệ thống kế toán trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký kinh doanh.
 • Tự khai thuế và tự chịu trách nhiệm.
 • Quyết toán sổ sách và các chi phí hợp lệ với cơ quan thuế sau thời gian 3 năm hoặc 5 năm. Xem tiếp

Thủ tục kê khai thuế ban đầu

 Lưu ý:

 • Theo quy định Doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì hệ thống kế toán trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký kinh doanh.
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng vì Doanh nghiệp bắt buộc phải theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc kỳ kế toán năm. Xem tiếp

Các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng

(Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)

 Việc kê khai nộp báo cáo thuế:

 • Nộp trước ngày 20 hàng tháng.
 • Nộp báo cáo dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn.
 • Nếu trễ hạn sẽ bị phạt từ 400,000 VNĐ đến trên 5,000,000 VNĐ theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC theo số ngày trễ hạn. Xem tiếp

Báo cáo thuế qua mạng

Báo cáo thuế qua mạng:

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính trong việc chờ đợi hàng giờ, hàng ngày để nộp thuế.
 • Giám đốc có thể tự ký chữ ký số hoặc uỷ quyền khai thuế thông qua mạng internet.

Khai báo thuế qua mạng là hoạt động mà 1 doanh nghiệp muốn thực hiện thì cần tuân theo các bước sau: Xem tiếp

Đăng ký chữ ký số

Lợi ích của chữ ký số

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính trong việc chờ đợi hàng giờ, hàng ngày để nộp thuế.
 •  Giám đốc có thể tự ký chữ ký số hoặc uỷ quyền khai thuế thông qua mạng internet. Xem tiếp

Kê khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế

Nếu có phát sinh thuế bổ sung, không kê khai bổ sung có thể bị phạt:

 • Phạt tiền 1.100.000 đồng nếu thời gian kê khai bổ sung quá 20 ngày.
 • Tăng phạt đến 20% tiền thuế nếu thông tin khai báo không chính xác.

Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Xem tiếp

Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Khi thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp:

 • Thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc.
 • Thông qua Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu 08- MST).

Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế được áp dụng trong 1 số trường hợp sau đây: Xem tiếp

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau: Xem tiếp